Kratbet - stropy teriva, filigran, beton towarowy, biegi schodowe, płyty stropowe, teriwa

Mury oporowe typu L i typu T

Ścianki oporowe typu „L” – zasiekowe przeznaczone są do stosowania w wykonawstwie ścian oporowych składowisk otwartych na materiały sypkie, takie jak : kruszywa budowlane, węgiel, żużel, itp.

 

Ścianki te w zależności od układu i przeznaczenia składają się z samych elementów typu „L” . Ścianki oporowe wykonywane są z prefabrykowanych żelbetowych elementów o kształcie litery „L” i nazywane są pospolicie „elkami”.

 

Uzupełnieniem asortymentu ścianek oporowych zasiekowych są ścianki w kształcie odwróconej litery T, ze znakiem „n”, zaprojektowane na obustronne obciążenie materiałami sypkimi. Typoszereg ścianek oporowych zasiekowych, oznakowanych jako ”Tn”, stanowią ścianki zasiekowe o wysokości 350 cm i szerokości 150 cm.

 

Murki oporowe zasieków układane są na trwałym, utwardzonym podłożu, zagłębione od 10cm do 14cm, poniżej poziomu terenu składowiska, w zależności od typu zastosowanego elementu.

 

Ścianki zasieków projektowane są do pracy w klasie ekspozycji XC4, tzn. można je stosować w nieagresywnym gruncie i/lub wodzie, mogą być narażone na działanie mrozu.