Kratbet - stropy teriva, filigran, beton towarowy, biegi schodowe, płyty stropowe, teriwa

Stropy Teriva

Stropy Teriva - w 1995 roku została wprowadzona w Przedsiębiorstwie Prefabrykacji Budowlanej KRATBET nowoczesna technologia, polegająca na zastosowaniu kratownicy TERIVA KJ. Jest ona wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości St 3-S-b-500 i jednocześnie posiada dogrzane dodatkowe pręty zbrojeniowe. Gwarantuje to najwyższą jakość zgrzewów i eliminuje pomyłki przy dobieraniu odpowiedniego dozbrojenia pracowników.

 

Z drugiej strony poprzez zastosowanie nowoczesnych form stalowych do produkcji belek uzyskujemy idealnie gladkie i równe w długosci i szerokości powierzchnie betonowe belki, zwanej belką stropową Teriva KJ.

 

Stropy typu TERIVA KJ mają zastosowanie przede wszystkim w budownictwie wielo- i jednorodzinnym charakteryzując się lekkościa i łatwościa montażu stropu bez użycia dźwigu i czasochłonnego szalowania jak również w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej.

 

Wykres momentów zginających dla belek z zastosowaniem kratownicy typu KJ

 

Nowa konstrukcja stropów TERIVA – zgodna z normą PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, obliczenia statystyczne i projektowanie.

 

W przypadku stropów dla budownictwa mieszkaniowego przyjęto obecnie jeden osiowy rozstaw belek 600 mm oraz trzy wysokości stropów 240 mm (jak TERIVA-I), 300 mm i 340 mm.

 

Dla Budownictwa ogólnego zachowano dotychczasowy osiowy rozstaw belek równy 450 mm i wysokość stropu 340 mm (jak TERIVA-II i TERIVA-III).

 

Istotną zmianą jest przyjęcie – jako wyróżnika stropów – obciążenia charakterystycznego ponad ciężar własny konstrukcji stropu w miejsce dotychczasowego obciążenia zmiennego.

 

Zmiana ta umożliwia większą swobodę w projektowaniu stropów. Obecnie przyjęto obciążenie stropów równomiernie rozłożone (ponad ciężar własny) równe 4,0 kN/m2 (odpowiednik TERIVA-I), 6,0 kN/m2 (odpowiednik TERIVA-II)i 8,0 kN/m2 (odpowiednik TERIVA-III).

 

Kolejna zmiana to - dodatkowe zbrojenie zwane zbrojeniem przypodporowym. Jest to nowość w stosunku do starego rozwiązania TERIVA.

 

Zbrojenie przypodporowe zapewnia właściwą współpracę stropu ze ścianą zapobiegając między innymi powstawaniu rysy w górnej części stropu wzdłuż ściany nośnej. Dzięki zastosowaniu zbrojenia przypodporowego strop gęstożebrowy stanowi lepsze usztywnienie ścian konstrukcyjnych budynku. Brak zbrojenia przypodporowego stanowi naruszenie wymagań normy PN-B-03264-2002. Zobacz: wyciąg z przepisów.

 

Każdy strop gęstożebrowy na podporze powinien mieć zbrojenie górne o polu przekroju nie mniejszym niż 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przęśle, zdolne do przeniesienia siły rozciągającej nie mniejszej niż 40 kN/m szerokości stropu. Zaleca się stosowanie zbrojenia podporowego w postaci siatek płaskich i zaginanych. Siatki płaskie układane są wzdłuż wszystkich stałych podpór stropu, na których opierają się belki. Na podporach środkowych układane są siatki P-1, a na podporach skrajnych - siatki P-2.

 

Siatki zaginane układane są we wszystkich żebrach stropowych. Na podporach środkowych układane są siatki zaginane Z-1, a na podporach skrajnych - siatki zaginane Z-2.