Murki oporowe

 

Murki oporowe typu “L” – zasiekowe – to rozwiązanie, które stosuje się w celu zabezpieczenia i umocnienia składowisk otwartych na materiały sypkie, takie jak kruszywa budowlane, węgiel, żużel, itp. Ścianki te składają się z samych elementów typu “L”, które są prefabrykowane z betonu lub żelbetu. Murki oporowe wykonywane są z prefabrykowanych żelbetowych elementów o kształcie litery “L” i nazywane są potocznie “elkami”.

Murki oporowe zasieków są uzupełnieniem asortymentu ścianek oporowych zasiekowych. Projektowane są do pracy w klasie ekspozycji XC4, co oznacza, że można je stosować w nieagresywnym gruncie i/lub wodzie, a także mogą być narażone na działanie mrozu.

Te rodzaje ścianek zasieków układa się na trwałym, utwardzonym podłożu, które może być zagłębione od 10 do 14 centymetrów, poniżej poziomu terenu składowiska, w zależności od typu zastosowanego elementu. Murki oporowe zasieków zalecane są do stosowania na składowiskach o dość znacznym stopniu nachylenia, ponieważ zapewniają one stabilność składowisku i chronią przed osunięciem się materiału sypkiego.

W zależności od potrzeb, można stosować różne warianty ścianek oporowych zasiekowych, w tym również ścianki w kształcie odwróconej litery T, ze znakiem “n”. Te ścianki zaprojektowane są na obustronne obciążenie materiałami sypkimi. Murki oporowe zasieków typu “Tn” stanowią ścianki zasiekowe o wysokości 350 cm i szerokości 150 cm.

Murki oporowe to skuteczne rozwiązanie dla składowisk materiałów sypkich. Są one łatwe w montażu, a jednocześnie zapewniają solidne i stabilne oparcie dla składowanych materiałów, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na składowisku.