Stropy filigran

 

Strukturalne prefabrykowane płyty szalunkowe “FILIGRAN” są uniwersalnym żelbetowym szalunkiem traconym z usztywniającym dodatkowym zbrojeniem w postaci kratownic przestrzennych o przekroju trójkątnym. Kratownice wystają ponad górną powierzchnię płyt i współpracują z nimi podczas transportu i montażu.

Stropy filigran to stropy monolityczne, składające się z dwóch głównych komponentów konstrukcyjnych: z prefabrykowanej płyty żelbetowej grubości 5 cm, zwanej strukturalną płytą szalunkową oraz z warstwy betonu uzupełniającego, wylanego na budowie do wysokości całkowitej, przewidzianej w projekcie konstrukcyjnym. Jednocześnie wykorzystują zalety stropów monolitycznych i prefabrykowanych.

Stropy są projektowane na indywidualne zamówienie. Odnajdują swoje zastosowanie przy skomplikowanych konstrukcjach np. półokrąg, elipsa czy trójkąt. Ich kształt ogranicza jedynie wyobraźnia architektów. Parametry stropów można dowolnie modyfikować, zależnie od projektu. Wymiary płyt mogą być różne, zależą jedynie od możliwości transportowych.

Ich kolejną zaletą jest możliwość dostosowywania do warunków pracy w danym środowisku oraz zwiększenia ich odporności ogniowej. Do uzyskania takich efektów potrzebujemy specjalistycznego lub wysoko wytrzymałościowego betonu, bądź zwiększenie grubości otuliny zbrojenia głównego. Transportuje się je w pozycji poziomej i najczęściej prosto z samochodu, za pomocą dźwigu, układa się je na podporach stałych i montażowych budowanego obiektu.

Strop zespolony składa się z prefabrykowanej płyty żelbetowej grubości 5 – 7 cm stanowiącej jednocześnie szalunek oraz nadbetonu monolitycznego. W płycie znajduje się całe dolne zbrojenie w postaci prętów lub siatek zbrojeniowych, a wystające kratownice ponad powierzchnię płyty zespalają ją z nadbetonem wylewanym na budowie. W strefie nadbetonu w zależności od potrzeb układane jest zbrojenie podporowe, łącznikowe styków płyt, górne przęsłowe lub krzyżowe. Szerokość płyt do 2,5 mb, długość standardowa 7,5 mb, grubość stropu minimum 12 cm z nadbetonem.

Strop zespolony typu FILIGRAN przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa jedno-i wielorodzinnego, użyteczności publicznej i przemysłowych. Dowolne kształtowanie powierzchni płyt dodatkowo sprzyja większemu zastosowaniu w kreowaniu architektonicznym budynków.

Szalunkowa płyta stropowa dla stropów monolitycznych filigran

Parametry techniczne stropów filigran

  • rozpiętość standardowa – do 9,5 m
  • szerokość max – do 2,5 m
  • grubość płyty – 5 – 7 cm
  • grubość stropu – od 14 cm
  • obciążenia użytkowe – 1,5 – 10 kN

Zalety stropów monolitycznych z użyciem płyt szalunkowych FILIGRAN

  • uniwersalne zastosowanie we wszystkich rodzajach budownictwa
  • dowolne kształtowanie płyt z uwzględnieniem otworów technologicznych
  • możliwość projektowanie stropu krzyżowo-zbrojonego o dowolnych warunkach podparcia
  • ograniczenie czasu montażu stropu, eliminacja szalowania
  • zmniejszenie ilości pracowników potrzebnych do przygotowania stropu

Główne zbrojenie rozciągane, zbrojenie rozdzielcze jak również kratownice są wykonane ze stali A-IIIN. Płyta stropowa „FILIGRAN” wykonana jest z betonu klasy B-25. Beton uzupełniający płytę do odpowiedniej wysokości powinien być też w klasie B-25.

Dzięki płytom stropowym „FILIGRAN” można uniknąć stosowania drogich i pracochłonnych szalunków przy wykonywaniu stropów monolitycznych, a gładka powierzchnia dolna płyty umożliwia malowanie sufitu bez dodatkowego tynkowania.

Płyta charakteryzuje się małym ciężarem własnym (ca. 120 kg/m2.) i można ją montować na budowie bezpośrednio z „samochodu”. Posiadamy również możliwość produkcji płyty wg dostarczonej dokumentacji technicznej Inwestora, uwzględniając różne wymiary i kształty płyt, wycięcia na otwory technologiczne. Zastosowanie płyt stopowych filigran wpływa na dobre zmonolityzowanie budynku (usztywnienie), a także przyspiesza cykl inwestycji w stosunku do tradycyjnej metody o około 40 – 50 %. Technologia produkcji płyt „FILIGRAN” gwarantuje idealną gładkość dolnej powierzchni, co eliminuje tynkowanie. Szpachlowane są jedynie połączenia płyt.

Stropy Filigran produkowane w Przedsiębiorstwie Prefabrykacji Budowlanej KRATBET są najnowszym rozwiązaniem technologicznym stosowanym we współczesnym budownictwie. Mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej.

Płyty stropowe filigran posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości.

Pobierz instrukcję techniczną:   Polska   rosja

Pobierz ofertę w PDF