Żelbetowa belka fundamentowa traktowana jest jako element ścienny. Stosowana zamiast ściany fundamentowej, wykonana jako element jednowarstwowy lub wielowarstwowy z warstwą ocieplenia: styropianu lub wełny mineralnej. Główne zastosowanie znajduje w budownictwie przemysłowym i drogowym. Podwaliny betonowe pełnią rolę „fundamentu” pośredniego, tzn. nie przekazują obciążeń na podłoże, a jedynie na stopy fundamentowe. Dzięki temu właściwa ściana jest wyniesiona ponad poziom terenu. Podwaliny zabezpiecza się izolacją przeciwwilgociową na budowie. Oferujemy podwaliny betonowe  o różnych gabarytach, dostosowanych do potrzeb projektu. Mogą zostać wyposażone w szereg systemowych akcesoriów ułatwiających montaż , np. szyny kotwiące, haki transportowe czy rury karbowane. Charakteryzują się wysoką jakością, trwałością oraz szybkim czasem montażu. Rozwiązanie jest bardzo ekonomiczne i skraca czas realizacji.

Stopy fundamentowe:

Stosuje się je pod słupy pojedyncze bądź pod kilka słupów, jeśli są one rozstawione niedaleko siebie. Mają najczęściej kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu lub prostokąta. Prefabrykowane stopy fundamentowe mogą być betonowe lub żelbetowe, gdy grunt jest słaby albo obciążenia przekazywane przez słup są duże. Stopy żelbetowe mają mniejszą wysokość niż betonowe, ale za to muszą być zbrojone w dolnej części siatką z prętów stalowych. Niezależnie od tego, czy stopa jest betonowa, czy żelbetowa, umieszcza się w niej pionowe zbrojenie takie samo jak w słupie. Stopy betonowe betonuje się bardzo często bezpośrednio w wykopie (zwłaszcza, gdy grunt jest gliniasty), natomiast żelbetowe – w deskowaniu ustawionym na warstwie chudego betonu.