Stropy Teriva

 

W 1995 roku Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Budowlanej KRATBET wprowadziło nowoczesną technologię opartą na zastosowaniu kratownicy TERIVA KJ. Kratownica ta wykonana jest z wytrzymałej stali St 3-S-b-500, która połączona jest z dodatkowymi prętami zbrojeniowymi, co zapewnia wysoką jakość zgrzewów oraz eliminuje pomyłki przy doborze odpowiedniego dozbrojenia przez pracowników.

Zastosowanie nowoczesnych form stalowych do produkcji belek pozwala uzyskać idealnie gładkie i równe w długości oraz szerokości powierzchnie betonowe belki stropowej Teriva KJ. Stropy Teriva KJ charakteryzują się lekkością oraz łatwością montażu, bez konieczności używania dźwigu czy czasochłonnego szalowania, co czyni je idealnymi do zastosowania w budownictwie wielo i jednorodzinnym, przemysłowym oraz użyteczności publicznej.

Stropy Teriva KJ spełniają wymagania normy PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, obliczenia statystyczne i projektowanie. W przypadku stropów dla budownictwa mieszkaniowego, obecnie przyjęto jeden osiowy rozstaw belek równy 600 mm oraz trzy wysokości stropów – 240 mm (TERIVA I), 300 mm oraz 340 mm. Dla budownictwa ogólnego zachowano dotychczasowy osiowy rozstaw belek równy 450 mm oraz wysokość stropu 340 mm (TERIVA II i TERIVA III).

Jedną z istotnych zmian jest przyjęcie, jako wyróżnika stropów Teriva, obciążenia charakterystycznego ponad ciężar własny konstrukcji stropu w miejsce dotychczasowego obciążenia zmiennego. Zmiana ta umożliwia większą swobodę w projektowaniu stropów. Obecnie, przyjęto obciążenie stropów równomiernie rozłożone, równe 4,0 kN/m2 (TERIVA-I), 6,0 kN/m2 (TERIVA-II) oraz 8,0 kN/m2 (TERIVA-III).

Kolejną istotną zmianą w stosunku do poprzedniego rozwiązania TERIVA jest zastosowanie dodatkowego zbrojenia zwane zbrojeniem przypodporowym. Dzięki zastosowaniu zbrojenia przypodporowego strop gęstożebrowy stanowi lepsze usztywnienie ścian konstrukcyjnych budynku, co zapobiega powstawaniu rys w górnej części stropu wzdłuż ściany nośnej. Zbrojenie przypodporowe jest wymagane przez normę PN-B-03264-2002 i powinno spełniać określone wymagania dotyczące pola przekroju i zdolności przenoszenia siły rozciągającej.

Zbrojenie przypodporowe zapewnia właściwą współpracę stropu ze ścianą zapobiegając między innymi powstawaniu rysy w górnej części stropu wzdłuż ściany nośnej. Dzięki zastosowaniu zbrojenia przypodporowego strop gęstożebrowy stanowi lepsze usztywnienie ścian konstrukcyjnych budynku. Brak zbrojenia przypodporowego stanowi naruszenie wymagań normy PN-B-03264-2002.

Każdy strop gęstożebrowy na podporze powinien mieć zbrojenie górne o polu przekroju nie mniejszym niż 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przęśle, zdolne do przeniesienia siły rozciągającej nie mniejszej niż 40 kN/m szerokości stropu. Zaleca się stosowanie zbrojenia podporowego w postaci siatek płaskich i zaginanych. Siatki płaskie układane są wzdłuż wszystkich stałych podpór stropu, na których opierają się belki. Na podporach środkowych układane są siatki P-1, a na podporach skrajnych – siatki P-2.

Siatki zaginane układane są we wszystkich żebrach stropowych. Na podporach środkowych układane są siatki zaginane Z-1, a na podporach skrajnych – siatki zaginane Z-2.